Обратно

Избор на Висш съдебен съвет

ВСС
Избрани за членове на ВСС
Архив 2011

Информацията на тази страница е архивирана, тъй като процедурата по избор на членове на ВСС приключи. Тук можете да намерите профили на всички кандидати от парламентарната и съдебната квоти след избор на съответния бутон от менюто по-долу. В страничното меню - "нормативна уредба", "стандарти" и "други документи" ще намерите релевантните за процедурата документи, стенограми, списъци на делегати за Общите събрания на съдии, прокурори и следователи и др. 

Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове, 11 от които се избират от квотата на Народното събрание (парламентарна), 11 от квотата на съдебната власт (професионална), като съдиите избират шестима, прокурорите четирима и следователите - един. Главният прокурор, Председателят на Върховния Административен съд и Председателят на Върховния касационен съд са членове на съвета по право. Мандатът на членовете на ВСС е 5 години, без право на последователно подновяване. Изборните членове на ВСС следва да бъдат с високи професионални и нравствени качества и най-малко 15 години юридически стаж. 

Номинирани:

Всички новини

Виж пълната версия на сайта