Обратно

2017 Избор председател СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Съдийска колегия на ВСС избира председател на СНС на 10 януари

Дата: 10.01.2017

Определената дата за събеседване с досегашния ръководител и единствен кандидат в процедурата Георги Ушев е 10 януари. 

Виж пълната версия на сайта